Sản phẩm hoạt động tốt .Nhân viên tư vấn nhiệt tình, vui vẻ.