CTY TNHH CN-TP HOÀNG PHÁT NGHĨA

Mã số thuế: 3900334113

Địa chỉ: Số 10/31 Kp. Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

Địa chỉ xưởng sản xuất: 93 Ninh Phú, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

Điện thoại: 02763.825.552 – Fax: 02763.626.381

Số TK: 80355779
Ngân hàng: NGÂN HÀNG ACB TÂY NINH